top of page

VARMEKILDER

VÆSKE-TIL-VANN

En væske-til-vann-varmepumpe også kalt bergvarmepumpe eller sjøvarmepumpe bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme.

Istedenfor løsningen med luft-til-vann pumpe vil vi her bore etter grunnvarme på et egnet sted utenfor boligen din.

Rørleggerekspressen AS står for hele leveransen av denne typen prosjekter. Våre kunder trenger derfor ikke tenke på å gjøre egne avtaler med brønnborere osv.

 

Denne løsningen passer til deg som ønsker lavere energiutgifter samtidig som du velger miljøvennlig.
Spesielt egnet for boliger med energiforbruk på over 30.000 kWh / per år.
Mange velger denne løsningen også ved f.eks. fjerning av oljefyr.

Ut året 2018 kan du få opptil 50.000,- i støtte for å bytte oljefyren ut med et væske-til-vann system.
Denne støtten halveres i 2019!

LUFT-TIL-VANN

Med en luft-til-vann-varmepumpe utnytter du varme fra luft til å varme opp vann til radiatorer, vannbåren gulvvarme 
eller til å forvarme tappevannet. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. 
I tillegg til å kutte kostnader, vil en luft-til-vann-varmepumpe gi et godt inneklima med jevn varme i hele huset.


Med en slik oppvarming vil du redusere energiforbruket enn for eksempel ved brukt av strøm.

I tillegg til en god komfort, jevn og god varme i hele huset kutter du også kostnader.

Anchor 1
bottom of page