2.jpg

Toalettsete kommer i tillegg.

1.jpg

Tilbudene gjelder alle husstander i Grenland.
Prisene gjelder ved utskifting av eksisterende produkt.

Prisene er inkludert fjerning av gammelt utstyr.

Tillegg for eventuelle rør og deler utover tilkoblingspunktet.