Toalettsete kommer i tillegg.

Tilbudene gjelder alle husstander i Grenland.
Prisene gjelder ved utskifting av eksisterende produkt.

Prisene er inkludert fjerning av gammelt utstyr.

Tillegg for eventuelle rør og deler utover tilkoblingspunktet.

© 2020 Rørleggerekspressen AS - org.nr 913 947 606 - Nettsiden er levert av www.lead.no